"dress the way" — Słownik kolokacji angielskich

dress the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ubierz drogę
  1. dress czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I'm interested in why women dress the way they do.

    Podobne kolokacje:

podobne do "dress the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dress the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne