"dreadful season" — Słownik kolokacji angielskich

dreadful season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okropna pora roku
  1. dreadful przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He played 48 games over three years, including the dreadful 1982 season, with 2 wins and 14 losses.

    Podobne kolokacje: