"drawn inexorably" — Słownik kolokacji angielskich

drawn inexorably kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): narysowany nieubłaganie
  1. draw czasownik + inexorably przysłówek
    Zwykła kolokacja

    The three of them seemed to have been inexorably drawn together with each step they had taken.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo