ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"draw inferences" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "draw inferences" po angielsku

draw inferences
make inferences

czasownik
  1. wyciągać wnioski (oparte na własnym doświadczeniu lub wiedzy)

"draw inferences" — Słownik kolokacji angielskich

draw inferences kolokacja
  1. draw czasownik + inference rzeczownik = wyciągać wnioski (oparte na własnym doświadczeniu lub wiedzy)
    Silna kolokacja

    We hear certain things and draw certain inferences from that.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo