"dramatically reduce" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dramatycznie zredukuj
  1. reduce czasownik + dramatically przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    In the last five years, political violence has been dramatically reduced.

powered by  eTutor logo