"dramatically improve" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dramatycznie popraw się
  1. improve czasownik + dramatically przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I believe we will dramatically improve medical care in America.

powered by  eTutor logo