"drag one's way" — Słownik kolokacji angielskich

drag one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć czyjś droga
  1. drag czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She was so impatient that the second-hand seemed whole tedious minutes dragging its way around the circle.

    Podobne kolokacje: