"downcast eye" — Słownik kolokacji angielskich

downcast eye kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spuszczone oko
  1. downcast przymiotnik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    You sense the sadness in the young man's downcast eyes.

    Podobne kolokacje: