ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dostarczyć pocztę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dostarczyć pocztę" po polsku

"dostarczyć pocztę" — Słownik kolokacji angielskich

deliver mail kolokacja
  1. deliver czasownik + mail rzeczownik = dostarczyć pocztę
    Bardzo silna kolokacja

    It was used a lot to deliver mail in the 1920s and 1930s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo