"dominant sport" — Słownik kolokacji angielskich

dominant sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dominujący sport
  1. dominant przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Since then, C. pleiozona has become the dominant sport fish species in the area.

    Podobne kolokacje: