"distinct rhythm" — Słownik kolokacji angielskich

distinct rhythm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny rytm
  1. distinct przymiotnik + rhythm rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There was a distinct rhythm to his running.

powered by  eTutor logo