"dismissal time" — Słownik kolokacji angielskich

dismissal time kolokacja
Popularniejsza odmiana: time of one's dismissal
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas zwolnienia
  1. dismissal rzeczownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    However, at the time of his dismissal, no such improvement could be seen.

    Podobne kolokacje: