"time of one's dismissal" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas z czyjś zwolnienie
  1. dismissal rzeczownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, at the time of his dismissal, no such improvement could be seen.

    Podobne kolokacje: