ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic wrangle" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic wrangle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowny zatarg
  1. diplomatic przymiotnik + wrangle rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Nonetheless, two of the W.T.O.'s 140 member countries are vying for the meeting, and the contest between Chile and the Persian Gulf state of Qatar has turned into another diplomatic wrangle.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo