"diplomatic task" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic task kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowne zadanie
  1. diplomatic przymiotnik + task rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As a counselor of the duke, Simon performed both administrative and diplomatic tasks.

powered by  eTutor logo