"diplomatic situation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczna sytuacja
  1. diplomatic przymiotnik + situation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The architecture is there for all to see, but the diplomatic situation is more complicated.