PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic protest" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic protest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowny protest
  1. diplomatic przymiotnik + protest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But you do have to make a move, and something stronger than a diplomatic protest.