"diplomatic priority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczny priorytet
  1. diplomatic przymiotnik + priority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    While it would be foolish for us to completely break off ties with them altogether, they are going to be relegated to a very low rung on our ladder of diplomatic and international priorities.

powered by  eTutor logo