PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic posting" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic posting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowna wysyłka
  1. diplomatic przymiotnik + posting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    After the war she retired from the stage, and accompanied her husband to a succession of diplomatic postings to which he was sent by the French government.

powered by  eTutor logo