"diplomatic officer" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic officer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pracownik służby dyplomatycznej
  1. diplomatic przymiotnik + officer rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For now, though, she was the ship's diplomatic officer again.