ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic dispute" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic dispute kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczny spór
  1. diplomatic przymiotnik + dispute rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This new twist pulls the United States into a complicated diplomatic dispute.

powered by  eTutor logo