PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic achievement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowne osiągnięcie
  1. diplomatic przymiotnik + achievement rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He then persuaded Israel and its main Arab neighbors to try to negotiate peace, a remarkable diplomatic achievement.