PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic accomplishment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowne osiągnięcie
  1. diplomatic przymiotnik + accomplishment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A Xinhua commentary qualified the summit as an "important" diplomatic "accomplishment from Iran", having hosted "leaders and delegates of over 100 countries".