"dined together" — Słownik kolokacji angielskich

dined together kolokacja
Popularniejsza odmiana: dine together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podjęty obiadem razem
  1. dine czasownik + together przysłówek
    Luźna kolokacja

    My mother has finally come back, and we will dine together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo