"dignified setting" — Słownik kolokacji angielskich

dignified setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): godne ustawienie
  1. dignified przymiotnik + setting rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Defense Secretary made the announcement in a joint appearance with the President in the dignified setting of the Oval Office.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo