"different time" — Słownik kolokacji angielskich

different time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inny czas
  1. different przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Cases are held at different times to any other case being heard by the court on the day.

    Podobne kolokacje: