PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"different sport" — Słownik kolokacji angielskich

different sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inny sport
  1. different przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A different sport will be seen in the next couple of months.