"different spelling" — Słownik kolokacji angielskich

different spelling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inna pisownia
  1. different przymiotnik + spelling rzeczownik
    Silna kolokacja

    By the 17th century, the village had many different spellings.

powered by  eTutor logo