"different post" — Słownik kolokacji angielskich

different post kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inna poczta
  1. different przymiotnik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He worked at the same university at different posts until 2005.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo