"dewizy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dewizy" po polsku

dewizy

rzeczownik
 1. foreign currency  
rzeczownik
 1. philosophy ***
  • dewiza, zasada [policzalny]
   That's a very convenient philosophy for someone like you. (Bardzo wygodna dewiza dla kogoś takiego jak ty.)
   Her philosophy is to enjoy her life. (Jej dewizą jest cieszyć się życiem.)
 2. motto
  • motto, dewiza, hasło
   Our motto here is: whatever you want, we've got it. (Nasze motto to: Czegokolwiek chcesz, mamy to.)
   We should think of a motto for our company. (Powinniśmy wymyślić jakąś dewizę dla naszej firmy.)
 3. watchword
 4. byword

Powiązane zwroty — "dewizy"

rzeczownik

"dewizy" — Słownik kolokacji angielskich

foreign currency kolokacja
 1. foreign przymiotnik + currency rzeczownik = dewizy
  Bardzo silna kolokacja

  One difference is in the nature of the foreign currency involved.

powered by  eTutor logo