PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"develop interventions" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwiń interwencje
  1. develop czasownik + intervention rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Efforts must be made to develop culturally appropriate interventions to address the micronutrient deficiencies in these populations, such as through food fortification.