ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"develop by the time" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwiń przed czasem
  1. develop czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Affecting the story almost as much is the sort of culture Earth has developed by the time the story opens.

    Podobne kolokacje: