BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"destroy several tons" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zniszcz kilka ton
  1. destroy czasownik + ton rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Sulmac destroyed 10 tons of flowers a day before Christmas because there was not enough space on jets.

powered by  eTutor logo