"desperate search" — Słownik kolokacji angielskich

desperate search kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozpaczliwe poszukiwania
  1. desperate przymiotnik + search rzeczownik
    Silna kolokacja

    That would cause a much more desperate search than even her known murder.

powered by  eTutor logo