"desirable effect" — Słownik kolokacji angielskich

desirable effect kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pożądany efekt
  1. desirable przymiotnik + effect rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This has the desirable effect of substantially increasing the magazine's advertising reach.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo