"designed strictly" — Słownik kolokacji angielskich

designed strictly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektowany surowo
  1. design czasownik + strictly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It is the only bridge in the world designed and built strictly for squirrels.