BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"design services" — Słownik kolokacji angielskich

design services kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): serwisy projektowe
  1. design czasownik + service rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "The key is designing services that customers will want."

powered by  eTutor logo