"design involves" — Słownik kolokacji angielskich

design involves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt obejmuje
  1. design rzeczownik + involve czasownik
    Luźna kolokacja

    The design of the vessel involves technology transferred from the United States.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo