"design contains" — Słownik kolokacji angielskich

design contains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt zawiera
  1. design rzeczownik + contain czasownik
    Luźna kolokacja

    A good design contains elements that lead the reader through each element in order of its significance.

    Podobne kolokacje: