"design aims" — Słownik kolokacji angielskich

design aims kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt dąży
  1. design rzeczownik + aim czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The design, based on the cultural expressionism style, aimed to make use of the natural setting it resides in.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo