"design affects" — Słownik kolokacji angielskich

design affects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): afekty projektowe
  1. design rzeczownik + affect czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In some circumstances, the design used for the Autobahn actually affects the functioning of its supposed purpose.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo