"described by the Times" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: New Time describes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opisany przed Czasami
  1. time rzeczownik + describe czasownik
    Luźna kolokacja

    The Times described it as "a true work of art."

    Podobne kolokacje: