"New Time describes" — Słownik kolokacji angielskich

New Time describes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nowy Czas opisuje
  1. time rzeczownik + describe czasownik
    Zwykła kolokacja

    The Times described it as "a true work of art."

    Podobne kolokacje: