"demonstrate the way" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zademonstruj drogę
  1. demonstrate czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A man who demonstrated the correct way to park safely.

podobne do "demonstrate the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "demonstrate the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne