"demand time" — Słownik kolokacji angielskich

demand time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas żądania
  1. demand czasownik + time rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "This position may not require the full time of its occupant but it will demand significant time."

    Podobne kolokacje: