"deliver projects" — Słownik kolokacji angielskich

deliver projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostarcz projekty
  1. deliver czasownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Its purpose was to support live construction project teams, as they collaborate to deliver projects, by helping them apply the appropriate technologies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo