ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"delightfully funny" — Słownik kolokacji angielskich

delightfully funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachwycająco zabawny
  1. delightfully przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    He's truly a clown; he does magic tricks, tells jokes and is a delightfully funny man very different from the dark, saturnine characters he has played up to now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo