ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"deliciously funny" — Słownik kolokacji angielskich

deliciously funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspaniale zabawny
  1. deliciously przysłówek + funny przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first season of Proesstraat was extremely favorably received by critics and one newspaper reviewer called it "...deliciously funny."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo