"deliberately stripped" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozmyślnie zdjąć
  1. strip czasownik + deliberately przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Hundreds of boats were deliberately stripped of all useful equipment and then dragged up on the beach and burned.

powered by  eTutor logo