"delay times" — Słownik kolokacji angielskich

delay times kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czasy opóźnienia
  1. delay czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Production on the film was delayed numerous times while filming in the Amazon.

    Podobne kolokacje: